mastodon warning! may contain trace amounts of Lisp

Três Moças Cantavam d’Amor

Table of Contents

Rašytojas: Lourenço Jograr, XIII amžius.

1. įrašai

2. šaltiniai

3. vertimas

Três moças cantavam d’amor,
mui muito fremosinhas formosinhas pastores ou: moças ,
mui coitadas duns dos? amores.
E diss’ end’ ũa uma , mia senhor:
– Dized’ amigas comigo
o cantar do meu amigo

Trys merginos dainavo dėl meilės
labai gražulėlės piemėnės arba: merginos
labai kankinamos kankinti meilės
Ir tuomet pasakė viena, mano ponia:
– tarkite draugės su manimi,
dainą apie mano draugą!

Todas três cantavam mui bem,
come como moças namoradas
e duns amores coitadas.
E diss'a por que perço perco o sem senso :
– Dized’ amigas comigo
o cantar do meu amigo

Visos trys dainavo labai gerai
kaip įsimilėjusios merginos
kankinamos kurių meilių
tuomet pasakė tas dėl kurio einu iš proto:
– tarkite draugės su manimi,
dainą apie mano draugą!

Que gram sabor eu havia
de as oir ouvir cantar entom!
E prougue-mi prouve-me de coraçom
quanto mia senhor dizia:
– Dized’ amigas comigo
o cantar do meu amigo

kaip tai man džiaugiausi,
klausyti jas dainuojančias tada
o man patiko nuoširdžiai
viską kad mano ponia pasakė:
– tarkite draugės su manimi,
dainą apie mano draugą!

E se as eu mais oísse
a que gram sabor estava!
E que muito me pagava
de como mia senhor disse:
– Dized’ amigas comigo
o cantar do meu amigo

Jei daugiau klausyčiau,
toks didelis pomėgis būtų!
o labai man verta buvo
kaip mano ponia pasakė:
– tarkite draugės su manimi,
dainą apie mano draugą!


· © Edgard Bikelis (eſb) created using Emacs 29.0.50 (Org mode 9.5.3) ·
· created: 2022-06-09 last modified: 2022-06-10 ·